15.04.2017
 
Dernek Genel Kurulu Toplantı İlanı 
 
 
SAYI : 2017/04
KONU: Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılması Hk.
 
Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği Başkanlığından
 
 
Derneğimizin üç yılda bir Mayıs ayında gerçekleştirilmesi gereken olağan genel kurul toplantısı 30.04.2017 tarihinde  saat11.00 de dernek merkezi Ayten Sokak No:9 Anadolu Bulvarı ANKARA’da yapılacaktır. 
 
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 07.05.2017 tarihinde Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Kızılay Mahallesi Kumrular Caddesi No:26 06420 Çankaya ANKARA adresinde ve saat 11.00’de yapılacaktır.
 
Toplantının sağlanması için derneğin web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılmasına,  mail adreslerine mail yazılarak bilgi verilmesine oy birliği ile 05.04.2017 tarihli yönetim kurulu toplantısında karar verilmiştir.
 
Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.
 
 
                                                                                                                                                        KOREV Yönetim Kurulu  Başkanı 
 
                                                                                                                                                                      Ülkü AYDENİZ  
Gündem:
 
1 Açılış ve saygı duruşu
2 Dernek başkanının açılış konuşması
3 Divan teşkili
4 Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması 
5 Görüşme 
6 Yönetim ve denetim kurullarının ayrı ayrı ibraya sunulması
7 2017-2018 yıllarına ait tahmini bütçelerin görüşülmesi ve oylanması
8 Tüzük değişikliği
9 Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi 
10 Dilekler ve temenniler
11 Kapanış