Sorularla Evlat Edinme

Evet. Evli ya da bekar , kadın ya da erkek tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları evlat edinebilir. Yabancıların evlat edinmesi ya da edinilmesi ayrıca düzenlenmiştir.

Eşlerden birinin tek başına evlat edinebilmesi için;
• Diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden, birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi,
• Türk Medeni Kanunun 306. maddesine göre, en az 5 yıldan beri evli olmaları veya otuz yaşını doldurmuş bulunmaları gerekir.

Evet. Düzenli bir gelire sahip olmak evlat edinme için önemlidir. Evlat edinme hizmet modelinde çocuğun esenliği göz önünde bulundurulmalıdır.

Koruma altında, çocuk evi, sevgi evi, çocuk yuvası, koruyucu aile gibi farklı modellerde kalan çocuk ve gençler evlat edinilebilir. Bunun yanı sıra, kişilerin anlaşarak evlat edinmesi mümkündür. Evlat edinmede varsa ve hukuken gereken durumlarda biyolojik anne babanın rızası aranmaktadır.

Evlat edinmeye uygun çocuk sayısı taleple orantılı olarak oldukça azdır. Yuva ve yurtlardaki çocukların yüzde 90’dan fazlasının biyolojik aileleriyle irtibatı vardır. Yuvalardaki çocukların tümü evlat edinmeye uygun çocuk statüsünde değildir.

Geçici bakım sözleşmesinin gerektirdiği süreç tamamlanıp mahkeme eliyle evlat edinme onaylandığında çocuk evlat edinen anne ve babasının soyadını alır. Bekar evlat edinilmesi durumunda ise, eğer evlat edinen kadınsa biyolojik babanın; erkekse biyolojik annenin adı kaydedilir.

Hayır T.C. Kimlik No değişmemektedir. Ancak çocuğun ismi değiştirilebilmektedir. Soyadı da zaten sizin soyadınız olacaktır.

Bu husus ülke ve kişinin özel durumlarına göre değişmektedir. Uluslararası kapsamda yer alan dosyalar Lahey Ülkelerarası Evlat Edinme Sözleşmesi gereği değerlendirilmektedir. Sözleşme gereği çocuk ancak kendi ülkesinde evlat edindirilemediği takdirde uluslararası bir evlat edinme söz konusu olabilmektedir. Ülkemizde evlat edinmek üzere ailelerin sırada beklemesi nedeniyle bu kapsamda genellikle süreğen sağlık sorunları, engelleri ve bebek grubunun dışında 5 yaş ve üzeri olup genellikle erkek ya da kardeşleri olan çocuklar yer almaktadır. Ülkemizde ikamet eden ve aynı zamanda bir başka ülkenin vatandaşlık hakkına sahip olan ya da Türk vatandaşı ile evli olan yabancı ülke vatandaşları hakkında evlat edinmenin vatandaşı olunan ülkede tanınıp tanınmayacağına ilişkin olarak Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından uluslararası işlem gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de ikamet eden yabancı ülke vatandaşlarının sabıkaları olmadığını gösterir belgelerinin vatandaşı oldukları ülkeden kendileri tarafından temin edilmesi gerekmektedir.

Türkiye çapındaki tüm şehirlerden evlat edinme hakkına sahipsiniz. Koruyucu aileliğin aksine evlat edinmede ulusal sıraya girilmektedir.

Koruyucu Aile modeli evlat edinmenin bir basamağı değildir. Koruyucu aile statüsündeki bir çocuğun nadiren biyolojik ailesiyle hukuki irtibatı kesilebilmekte ve evlat edinme statüsüne geçebilmektedir. Bu durumda öncelikli evlat edinme hakkı koruyucu ailededir.

Evlat edinildiğinin, ailesi tarafından çocuğa mutlaka söylenmesi uzmanlarca önerilmektedir. Her birey, biyolojik anne babasının kim olduğunu, büyüdüğü insanların biyolojik anne babası olup olmadığını bilmek hakkına sahiptir. Evlat edinen anne baba bunu gerekli görmese de çocuk hakları gereğince evlat edinildiği çocuğa söylenmelidir.

Önceki senelerde evlat edinilecek çocuk ile evlat edinecek olan kişi arasında 40 yaş fark olması şartı aranmaktaydı. Örneğin 38 yaşında başvuru yapsa bile 43 yaşında başvurusu onaylanan kişi 3 yaşından küçük çocuk evlat edinemezdi. Ancak bu şart Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kaldırılmıştır.

 

Eşlerin 30 yaşını doldurmuş olmaları ve 2 yıldan bu yana evli bulunmaları yeterlidir. Bu şartlar varsa eşler birbirlerinin çocuklarını evlat edinebilirler.

 
ankara evden eve nakliyat