Hakkımızda

 

KOREV, toplumu koruyucu ailelik ve evlat edinme konusunda bilinçlendirmek, devlet koruması altındaki çocukların tüm haklarının korunduğu sağlıklı bir aile ortamında yetişmelerine katkı sağlamak, süreç boyunca çocuklara ve ailelere eğitim, hukuki ve psiko-sosyal alanlarda destek olmak, kamu ve sivil toplum işbirliği ile politika üretilmesinde aktif rol oynamak amacıyla 2005 yılında Prof.Dr. Neşe EROL önderliğinde kurulmuş, siyaset üstü bir sivil toplum kuruluşudur. Derneğin merkezi Ankara’dadır.

2016 Mayıs ayından itibaren iki kız çocuğunun koruyucu annesi olan Ülkü AYDENİZ Başkanlığında çalışmalarımız ivme kazanmış ve kurumsallaşma yolunda önemli atılımlar yapılmıştır. 

Yönetimimizde ağırlıklı olarak her meslek grubundan, farklı yaşlardaki çocukların koruyucu ailesi olan veya çocukları evlat edinen ebeveynler görev almaktadır.

Derneğimizin kurul ve organları tamamen gönüllülük esası ile Türkiye çapında hizmet vermektedir. Hizmetler için herhangi bir bedel talep edilmez, üye olma zorunluluğu yoktur. 

Çalışmalarımızın tümünde öncelikli amacımız, ‘’toplumun genelinin henüz hiç duymadığı koruyucu ailelik kavramının evlat edinme kadar bilinir olmasını ve aile modeli olarak normalleşmesini’ sağlamaktır".

Devlet korumasında olan çocuklarımızın ‘’kan bağı ile değil can bağı ile güvenli bağlandıkları’’ koruyucu ailelerin yanında sevgi dolu ve hak temelli büyüdükleri zaman başardıkları gerçeği bize göstermektedir ki, koruyucu aileliğin en önemli boyutu, kazandırdığı bireysel başarı ve tatminin ötesinde, toplumun refahını arttıran, beşeri sermayeyi güçlendiren çocuk koruma sisteminin en temel öğesi olduğudur.
Çocuk koruma sistemini önleme, koruma, rehabilitasyon, izleme ve aile boyutları açısından; sosyolojik, psikolojik, hukuki olarak siyaset üstü yaklaşımla, kurumlar ve kişiler arası işbirliği çerçevesinde ele almak gerekliliği açıktır. 

KOREV bu gerekliliğin farkında olarak “çocuğun yüksek yararı’’ için çalışmaktadır. Çalışmalarımızı yürütürken “bilimsellik, şeffaflık ve kurumsallık" ilkeleri temel önceliklerimizdir.

 

ÇOCUKLAR NEDEN AİLE YANINDA BÜYÜMELİDİR?

Türkiye’de devlet koruması altında yaklaşık 21.000 çocuğumuz bulunmaktadır. Koruyucu aile yanında bulunan çocuk sayısı 8.221 civarındadır. 0-18 yaş grubunda hala yaklaşık 13.000 çocuğumuz personel eliyle toplu bakım modellerinde hayatını devam ettirmektedir.

Tüm dünyada ve ülkemizde yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde, personel eliyle toplu bakım modellerinde çocukların gelişiminin fiziksel, psikolojik ve sosyal açıdan olumsuz etkilendiği, akranlarının çok gerisinde kaldığı ispatlanmıştır.
 
Devlet eli ile toplu bakım modellerinde fiziki şartlar genellikle iyi olmasına rağmen, çocukların bakım verenlerle temaslarının çok yetersiz olması, birebir ilgi ve sevgi eksikliği, bakım verenlerin sürekli değişmesi gibi sorunlar çocuklarda güvenli bağlanmanın gerçekleşmesine engel olmakta, değersizlik hissini tetiklemekte, toplumda yaşamak için gerekli donanıma sahip olmadan yetişmelerine sebep olmaktadır.
 
Ailelerini seçme şansı olmadan dünyaya gelmiş tüm çocuklarımızın korunmaları ve aile yanında büyümeleri en temel haklarıdır. Çocukların haklarını korumak hepimizin bireysel ve sosyal sorumluluğudur.
 
Gelişmiş ülkelerde personel eliyle bakım modelleri 1950’lerden itibaren giderek azalmış, birçok ülkede terkedilmiştir. Bu ülkelerde koruyucu ailelik ve evlat edinme oranları %85 seviyelerinde iken ülkemizde bu oran %35’lerde kalmıştır. 

Ülkemizde de aile temelli hizmetlerin artması ve çocukların aile yanında özgüvenli, sağlıklı ve güçlü bireyler olarak yetişmesi ve topluma kazandırılmaları hayati öneme sahiptir. 

Bu konular, KOREV’in varlık sebebidir.    


 

ankara evden eve nakliyat