Sorularla Koruyucu Ailelik

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;
• T.C. vatandaşı iseniz
• Sürekli Türkiye’de ikamet ediyorsanız
• 25-65 Yaşları arasındaysanız
• En az ilkokul mezunu iseniz
• Düzenli bir gelire sahipseniz
• Çocuğun biyolojik anne-babası ya da vasisi değilseniz

Hayır. Biyolojik çocuğu olan kişiler de koruyucu aile olabilir. Halihazırda birçok koruyucu ailenin biyolojik çocuğu da vardır. Bu aileler çeşitli nedenlerle yuvalarını, sofralarını ve kalplerini bir çocuğa daha açarlar.

Araştırmalara göre yuva ve yurt bakımı koruyucu aile bakımına göre devlete çok daha yüksek maliyette olmaktadır. Ayrıca, yuva ve yurtlarda kalan çocukların beslenme ve barınma yönünden sıkıntıları olmasa da, psiko-sosyal yönden çocuk ve gençleri destekleyebilecek bir çevre bulunmamaktadır. Koruyucu aile, ortamı beslenme ve barınmanın yanında sağladığı sevgi ve ilgiyle bunu sağlayabilmektedir. Koruyucu aile olmak için kalbinizdeki sevginin büyüklüğü yeterlidir. Koruyucu aile yanına yerleştirilen her çocuk için ailenin talep etmesi halinde devlet tarafından belirli miktarda düzenli ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler mevsim değişikliğindeki kıyafet ihtiyacı, okulların açılması nedeniyle kırtasiye ihtiyacı vb. durumlarda belli zamanlarda, düzenli ödemenin iki veya üç katı şeklinde yapılmaktadır.

Bu sisteme dahil olan çocuklar koruyucu aile yanında ailenin biyolojik çocuklarında olduğu gibi tam zamanlı olarak 7 gün 24 saat aileyle birlikte kalmaktadır. Genellikle koruyucu ailelikle karıştırılan, hafta sonu ve tatil günlerinde kurum müdürlüğü tarafından uygun bulunan çocukların isteyen ailelerin evinde misafir edildiği sistem ise Gönüllü Aile modelidir.

Koruyucu ailelikte çocuğun biyolojik ailesi ile görüşme hakkı vardır. Kurum tarafından biyolojik ailesiyle görüşmesinin uygun görüldüğü durumlarda yine kurum tarafından uygun görülen zaman aralıklarında kurum uzmanlarının eşlik ettiği bir ortamda görüşebilirler.

Çocukların biyolojik aile ile görüşmesi kurum bünyesinden bir sosyal hizmet uzmanı eşliğinde gerçekleşmektedir. Bu görüşmelerin öncesi veya sonrasında koruyucu aileyle ilgili bilgiler biyolojik aile ile paylaşılmaz. Koruyucu aile ve biyolojik aile bir araya getirilmez.

Koruyucu Aile modelinde çocuğun adı ve soyadı değiştirilemez. Koruyucu Aile modelinde evlat edinmenin aksine aile velayet hakkını almaz. Koruyucu aile çocuğun bakım, yetişme ve eğitim sorumluluğunu devlet ile paylaşırken çocuğun velayeti biyolojik ailesinde kalır. Evlat edinmede ise; çocuğun adı ve soyadı evlat edinen aile tarafından belirlenemektedir. Koruyucu aile ve evlat edinme oldukça farklı modellerdir.

Çocuğun korunma altına alınma nedenine bağlı olarak kalma süresi değişkenlik gösterecektir. Uzun yıllar sizinle kalabileceği gibi belirli bir süreden sonra biyolojik ailesine döndürülme ihtimali de bulunmaktadır. Biyolojik ailesine döndürülme ihtimali çocuğun yüksek çıkarı göz önünde bulundurularak kurum tarafından komisyon ile karara bağlanmaktadır.

Koruyucu aileye yerleştirilen çocukların hayatında önemli bir değişim gerçekleşecektir. Ancak özellikle yaşça biraz daha büyük çocuklar iyi ve kötü deneyimlerini ve aile yanına yerleşmeden önceki değerlerini beraberlerinde getirmelerine rağmen, sevgi, ilgi ve uygun psikososyal desteklerle çocukların hızla yeni yaşama uyum sağladığı görülmektedir.

Zamanla en az biyolojik çocuğunuz kadar seveceksiniz. Hatta biyolojik çocuğunuz varsa, yeni kardeşine gösterdiğiniz özeni ve pozitif ayrımı zaman zaman kıskanabilir bile :)

 

Akraba veya Yakın Çevre Koruyucu Aile Modelinde, tercih edilmesi halinde genel ebeveynlik becerilerinin kazanıldığı en az temel ana-baba eğitimleri kapsamında eğitim alınması çocukla iletişim açısından yararlı görülmektedir.
Süreli Koruyucu Aile Modelinde de tercih edilmesi halinde genel ebeveynlik becerilerinin kazanıldığı en az temel ana-baba eğitimleri kapsamındaki eğitim ile çocuğun biyolojik ailesi dışında bir başka aile yanında yetiştirilmesine ilişkin olarak verilen Koruyucu Aile Birinci Kademe Eğitiminin alınması çocukla iletişim açısından yararlı görülmektedir.
Geçici ve Uzmanlaşmış Koruyucu Aile Modellerinde ise daha özel ilgi, destek ve bakım gerektiren çocuklara hizmet verildiğinden, temel ana-baba eğitimleri ile Koruyucu Aile Birinci ve İkinci Kademe Eğitimlerinin alınması zorunludur.

Evet, ancak size ve ailenize en iyi uyum sağlayabilecek çocuğun özellikleri hakkında yönlendirme yapılacaktır.

ankara evden eve nakliyat