İstatistik Bilgileri

En Çok Koruyucu Ailenin Bulunduğu İlk 5 İl

1524819642-tablo 1.JPG

Yıllara Göre Koruyucu Aile Sayıları

1524819708-kitap2barış.JPG

Yıllara Göre Koruyucu Ailelik Oranları

1524819770-isttablo4.jpg

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları

Koruyucu Aile Aylık Ödeme Miktarları
Koruyucu ailelere ödenen ücret (10270) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda elde edilen rakamın sırasıyla %50'si, %75'i, %80'i, %85'i ve %90'ı alınarak belirlenmektedir. Harçlıklar ise kuruluş bakımındaki çocuklar için yapılan hesaplama ile belirlenmektedir. Memur maaş katsayısı sırasıyla okulöncesi 0-3 yaş 600, İlköğretim 1-4 ve 5-8. sınıfı 900, Lise ve dengi okul 1200 ve Yükseköğrenime devam edenler için 2000 gösterge rakamı ile çarpılarak bulunan miktar kadar ödeme yapılmaktadır. 2019 yılının Temmuz – Aralık ayları için katsayı: 0,138459
2019 YILININ 2. yarısı (Temmuz – Aralık ayları için) için katsayı: 0,138459

1576161345-2019-2 Ödeme Miktarları.jpg


Kurs   2,436 TL (İlköğretim/Meslek Edindirme)
             4,551 TL (Ortaöğretim)
             7,074 TL (Üniversiteye Hazırlık) 
Koruyucu Aile Sigorta Ödemesi: 818,69 TL


Servis ve kurs ücretlerine ilişkin olarak bulunan ildeki ortalama fiyatlara dikkat edilmelidir.
İllerde Valilik tarafından belirlenen rayiç bedel üzerinden ödeme yapılması gerekmektedir
 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2018 Yıl Sonu Verileri

1576161801-ÇHGM 2018 Veri.jpg

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan daha önceki yIlların yıl sonu verilerine ulaşmak için TIKLAYINIZ!