Blog Kategori

Koruyucu Aileler için El Kitapçığı

Koruyucu Aile Hizmeti

Çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocukların, kısa veya uzun dönemler içerisinde, ücretli veya gönüllü olarak eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu devlet ile paylaşan kişi ya da ailelerin sunduğu, özel nitelikler gerektiren bir hizmettir.

Koruma altında bulunan ve kendi haklarını savunamayan tüm çocukların sağlıklı gelişebilmeleri için kendilerini koruyacak, sevecek, destekleyecek, güven sağlayacak, sosyal ve maddi gereksinimlerini karşılayabilecek sıcak bir aile ortamına ihtiyaçları vardır. Koruyucu Aile, çocuğa sağladığı aile ortamı ve çocuğun psiko-sosyal gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi açısından önem taşımaktadır.

Koruyucu Aile yanına yerleştirilen çocuklar; öz ailesi bulunan ancak öz ailesince bir süre için bakılamayan, çeşitli nedenlerle evlat edindirilme şansını tümüyle yitirmiş olan, kız ya da erkek, tek ya da kardeş olup, durumunun Koruyucu Aile yanına yerleştirilmeye uygun olduğu belirlenen çocuklardır.

Kurum bakımı altında bulunan çocuklarımızın, öz ailesinin koşulları iyileşinceye kadar birebir ilgi ve sevgiyle büyüyebileceği başka bir ailenin yanında bakımlarının sağlanması amacıyla Koruyucu Aile Hizmetinden yararlandırılması sağlıklı gelişimleri açısından önemlidir.

Bir çocuğun Koruyucu Aile yanına yerleştirilmesindeki amaç;

  • Çocuğun şefkatli ve destekleyici bir aile ortamında korunarak yeterli bakımı alması,
  • Çocuğun çok erken yaşta karşılaştığı ayrılıkla baş edebilmesi ve olumsuz yaşam deneyimlerinden kaynaklanan duygusal sorunlarının iyileştirilmesi,
  • Çocuk için karmaşık ve sorunlu olan bir dönemde özenli davranılarak çocuğun bu dönemi örselenmeden geçirmesinin ve normal hayatını devam ettirmesinin sağlanması,
  • Çocuğun geleceği için kalıcı bir planın geliştirilmesi ve hayata geçirilmesidir.

Koruyucu Aile Hizmetinin Yasal Dayanakları

Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 20. maddesi ile vurgulanan Koruyucu Aile Hizmetinin dayanağı Türk Medeni Kanunu’nun 347. maddesi, 24.05.1983 tarih ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 23. Maddesi, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 2. ve 8. maddeleridir. Koruyucu Aile Hizmeti, işleyişe yönelik hazırlanan Koruyucu Aile Yönetmeliği’ne uygun olarak yürütülmektedir.

Kimler Koruyucu Aile Olabilir ?

Kendi ailesinin yanında bakımı sağlanamayan çocuklara, ihtiyaçları olan güvenli ortamı ve sevgiyi verebilecek olgunluktaki, anlayışlı ve işbirliğine açık, ebeveynlik becerilerine sahip, evli ya da bekâr yetişkinler, ilgili yönetmelikte belirlenen diğer koşullara da sahip iseler Koruyucu Aile olabilirler.

 

ankara evden eve nakliyat