OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

*Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Olağan Genel Kurul İlanı*

 
Korev Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu, tüzük gereği üç yılda bir yapılması gereken Olağan Genel Kurulun gerçekleştirilmesi gündemi ile 28.05.2021 günü, saat: 16.00'da toplanmıştır. Oy birliği ile alınan karar gereği;

Olağan Genel Kurul, 17 HAZİRAN 2021 günü, Saat: 17.00'de dernek merkezi olan Ayten Sokak No: 9 Anadolu Bulvarı / Mebusevleri /ANKARA adresinde yapılacaktır.

İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yeter sayı aranmaksızın ikinci toplantı, 24 HAZİRAN 2021 günü, Saat:17.00'de Yıldızevler Mahallesi, Jose Marti Caddesi No: 2 Çankaya ANKARA adresinde bulunan Swiss Otel’de gerçekleştirilecektir.

Olağan Genel Kurula tüm üyelerimizin katılmasını önemle rica ederim.

Ülkü AYDENİZ
Yönetim Kurulu Başkanı
 

 

-------------------------------------------------------------------------

Genel Kurul gündemi aşağıda belirtilmiştir.

GÜNDEM

Açılış, yoklama
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
Dernek Başkanının açılış konuşması
Divan teşkili
Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması
Yönetim ve Denetim kurullarının ibraya sunulması
Önümüzdeki dönem faaliyetlerinin ve 2021 yılına ait tahmini bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve onaylanması
Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi 
Dilekler ve temenniler
Kapanış

ankara evden eve nakliyat