20 Kasım Çocuk Hakları haftasında, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, KOREV koordinasyonu ile"Çocuk Politikaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

20 Kasım Çocuk Hakları haftasında, CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından, KOREV koordinasyonu ile çocuk haklarını vurgulamak, bütüncül, sürdürülebilir, kapsamlı, çocuk politikalarını oluşturmak amacıyla "Çocuk Politikaları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İki bölümden oluşan Çalıştayın birinci bölümde protokolün ve davetlilerin katılımıyla ‘’Türkiye’de Çocuk’’ konusuna dair genel çerçeve sunumlarla değerlendirmeler yapıldı.

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın açılış konuşmasında ;

"CHP olarak çocuk politikalarımızı, çocuğun güçlenmesi, hayata etkin ve adil katılımı ilkeleri üzerinden şekillendirmemiz gerektiğine inanıyoruz. Sadece belirli bir grup çocuk için değil, bütüncül bir yaklaşımla, tüm çocuklar için sorun olabilecek alanları tespit ederek, bu sorunları önleyici sosyal politikalar geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu çalıştay sonucunda partimizin "Çocuk Politika Belgesi’nin" oluşturulması ve kamuoyuyla paylaşılması hedefleniyor."

sözleriyle çocuk politikalarının oluşturulmasının ve bu çalıştayın gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

Çalıştay Koordinatörlüğünü üstlenen, Koruyucu Aile, Evlat Edinme Derneği (KOREV) Başkanı Ülkü Aydeniz;

"Ülkemizde Çocuk konusuna yoğun siyasi gündem arasında oldukça dar kapsamda yer veriliyor. Çocuk özel günlerde ya da olumsuz olaylarda toplumsal infialin de etkisiyle, popülist yaklaşımlarla dile getiriliyor, sorunlar adeta yara bandı tedbirler ile geçiştiriliyor. Oysa bir ülkenin bugünü de geleceği de çocuktur. Bu çalıştayın Çocuk Politikalarını oluşturulması için bir başlangıç olmasını umut ediyor, tüm Siyasi Partiler bünyesinde, sürdürülebilir çocuk özel ihtisas komisyonlarının kurulmasına da vesile olmasını diliyoruz."

sözleriyle çalıştayın amacını ve çocuk konusunun her siyasi parti bünyesinde fark edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hakları araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Çocuk İstismarını, İhmalini Önleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kasım Karataş Türkiye’de Çocuk Politikaları konulu sunumunda, Kurtuluş savaşı döneminden itibaren Atatürk ve Kazım Karabekir'in çocuklar için yaptıklarından, Çocuk Hakları Sözleşmesine yön veren temel değerlerden bahsetti. Türkiye’de çocuk yoksulluğunun çok yüksek olduğunu ve giderek de derinleştiğini, her türlü eşitsizliğin hedefi, en kırılgan kesin olan çocuklar için Eğitim- sosyal politika ilişkisini gözden geçirmek ve yeniden inşa etmek gerektiğini vurguladı.
Çaçav Genel Koordinatörü ,ECPAT Türkiye Genel Başkanı, Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Şahin Antakyalıoğlu Türkiye’de Çocuk Adalet Sistemi konulu sunumunda, Türkiye’de her yıl binlerce çocuğun adalet sistemine dahil olduğunu, koruyucu ve önleyici mekanizmaların yeterli ve güçlü değil olmadığını, genel adalet sisteminden bağımsız, çocuğa özel, çocuğun yüksek yararını sözde değil fiilen gözeten, ceza sistemi yerine kazanmak amacında olan, ‘’onarıcı ve çocuk dostu’’ bir adalet sisteme ihtiyaç olduğunu belirtti.
Çalıştayın ikinci bölümünde ise on farklı konu başlığında çocuğa dair sorun alanları, mevcut durumun değerlendirilmesi ve sosyal politika önerilerinin sunulması olarak iki ayrı oturumda ele alındı. Eş zamanlı kapalı oturumlarda farklı meslek gruplarından çocuk alanında uzman Sivil Toplum Kuruluşları ve akademisyenler oturumların sonunda yapılan sunumlar ile paylaştı.
Çalıştaya katılım sağlayan, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz. 

1672917524-ÇALIŞTAY1.JPG
1672917551-ÇALIŞTAY2.JPG
1672917567-ÇALIŞTAY3.JPG
1672917584-ÇALIŞTAY4.JPG
1672917599-ÇALIŞTAY5.JPG
ankara evden eve nakliyat