Koruyucu Aile Adaylarından İstenilen Belgeler

  • T.C. kimlik numarası beyanı
  • Bir adet vesikalık fotoğraf
  • Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği
  • İş, gelir ve sosyal güvenlik durumunu gösteren belgenin onaylı örneği
  • Adli sicil belgesi
  • Koruyucu aile olacak kişilerin, çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösteren, Devlet ya da üniversite hastanelerinin ilgili bölümlerinden alınan doktor raporu

Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.

Sosyal inceleme sürecinde tespit edilen durumları ilişkin koruyucu aileyi tanımaya yönelik ihtiyaç duyulacak diğer belgeler de istenir.

Aile ile birlikte yaşayan kişilerin bulunması halinde, bu kişilerden de adli sicil kaydının bulunmadığına ilişkin belge ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor istenir.

Hizmet sürecinin devam ettiği her iki yılda bir ve koruyucu aileye yeni katılan her aile üyesi için doktor raporu ve adli sicil belgesi yenilenir. Tespit edilen duruma uygun işlem tesis edilir.

ankara evden eve nakliyat